λυπεῖσθ'

λυπεῖσθ'
λῡπεῖσθε , λυπέω
grieve
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
λῡπεῖσθε , λυπέω
grieve
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
λῡπεῖσθε , λυπέω
grieve
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
λῡπεῖσθαι , λυπέω
grieve
pres inf mp (attic epic)
λῡπεῖσθε , λυπέω
grieve
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”